In die tijd


Later, als alle vervoermiddelen vanaf fabriek bekend zijn met verkeersregels en stratenplannen, en de toekomstbewoners zien foto's uit onze tijd, dan zullen zij zich wel verwonderen over de afgebeelde borden, waarvan veel naar de hemel wijzen, met mensen erbij die wachten op hun tenhemelopneming of die daar hun geloof belijden. Dat deden ze namelijk in die tijd.