Concurrentie


Gouda - De kunstkenner die het ultieme oordeel geeft over bijvoorbeeld de authenticiteit van een schilderij, krijgt over niet al te lange tijd concurrentie van een computerprogramma. De verwachting is dat de computer het ook op dit terrein beter zal doen dan de mens, net als bijvoorbeeld bij schaken. Dat is althans de overtuiging van de Maastrichtse hoogleraren die eraan werken. De grote uitdaging is om de computer gevoel voor perceptie bij te brengen, zeggen zij. Het accent ligt in dit geval niet op feitenkennis, maar op waarnemen en interpreteren.