Typisch Nederlands


"Het afbeelden van kinderspelletjes is een typisch Nederlandse traditie, die zijn oorsprong vindt in Vlaamse schilderijen en prenten. Een goed voorbeeld is de schilderij Kinderspelen van Pieter Breugel in het Kunsthistorisch Museum te Wenen, waarop meer dan 90 spelletjes staan afgebeeld. Kinderspelletjes verscheen voor het eerst op tegels aan het begin van de 17e eeuw en zijn als thema nooit meer in onbruik geraakt. Het is duidelijk dat de bezigheden van kinderen de moeite waard werden geacht om af te beelden."