Meningen


Het onbezorgde spel met vrije meningen is prikkelend, als een soort jeuk; geeft men er meer aan toe, dan gaat men zich op die plekken krabben, tot er ten slotte een open wond ontstaat die pijn doet, dat wil zeggen: tot de vrije mening ons in onze levensomstandigheden, onze menselijke betrekkingen begint te storen, te kwellen. (Friedrich Nietzsche, 1886)