Bij een stijgende hoek


Een hellend vlak is een vlak waarbij één kant hoger is dan de andere kant. Het wordt geschaard onder de eenvoudige machines. Het verplaatsen van een lichaam over een hellend vlak in plaats van een directe verticale verplaatsing vereist minder kracht, maar deze verplaatsing moet wel over een grotere afstand worden uitgevoerd. De benodigde arbeid is in beide gevallen hetzelfde. Een lichaam op een hellend vlak heeft een gewicht als gevolg van de zwaartekracht waarvan de vector verticaal is gericht. Deze vector kan ontleed worden in twee componenten: één loodrecht (normaal) op het hellend vlak, de normaalkracht, en één parallel aan het hellend vlak. Als de hellingshoek van het vlak toeneemt zal de krachtcomponent langs de helling toenemen en de normaalkracht afnemen. De normaalkracht is bij een hoek van 0° maximaal en neemt af bij een stijgende hoek.