Vergrijzing (3)


Gouda - Door de vergrijzing stijgt het aantal sterfgevallen, terwijl uitbreiding van begraafplaatsen vaak moeilijk is. Naar verwachting zal het aantal sterfgevallen de komende twintig jaar met dertig procent toenemen. Eén van de trends in begrafenisland is nu het 'stapelbegraven'. Daarbij worden de lichamen in een bovengrondse galerij bijgezet. Enschede heeft al 190 galerijgraven. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor de Italiaanse gemeenschap in die stad. Ook Lisse en Valkenburg kennen galerijgraven op hun dodenakkers.