Tevredenheid


'Er is verschil tussen tevredenheid en genotzucht. Voor genotzucht jaagt men plezier of genieting na. Tevredenheid beoogt het omgekeerde: niet het nastreven van zaken die plezier verschaffen, maar plezier beleven aan zaken die er zijn. Dit is ook een belangrijk aspect van de filosofie van Epicurus, over wie in zijn tijd wilde verhalen de ronde deden. In werkelijkheid erkende hij genot weliswaar als meest nastrevenswaardig doel, maar tegelijk zei hij dat als de mens zijn noodzakelijke verlangens en behoeften kon bevredigen, er een situatie van statische tevredenheid optrad. Een situatie die wel door tijdelijke prikkels kon worden beïnvloed, maar niet werkelijk verbeterd.'