Thuisloosheid


‘Onder dak- en thuislozen bevinden zich drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische problemen. De leeftijden variëren van onder de twintig tot ver in de tachtig. Overwegend mannen zijn dak- en thuisloos. Slechts vijftien procent van de dak- en thuislozen bestaat uit vrouwen. Zij zijn vaak werkzaam in de prostitutie. Naar schatting zijn er zo’n 35.000 a 40.000 dak- en thuislozen in Nederland. Eén ding hebben dak- en thuislozen gemeen: ze lijden aan thuisloosheid. Ze hebben veelal niet het vermogen contacten te leggen met andere mensen. Door allerlei oorzaken hebben zij geen vertrouwen meer in de medemens. De oorzaak van thuisloosheid zoeken de meeste onderzoekers bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ieder mens heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen als een sociaal, zelfstandig functionerend persoon. Daarnaast kunnen andere traumatische ervaringen dusdanige invloed hebben dat iemand in het dak- en thuislozencircuit terechtkomt.’ (Bron: ontmoeting.org)