Sommigen


‘Bij pubers komt het regelmatig voor dat ze geen zin hebben in contact met vrienden of in uitgaan. Ze spijbelen, experimenteren met alcohol en drugs en lopen soms zelfs weg van huis. Veel pubers zijn pessimistisch en zwaarmoedig. Toch is dit allemaal van tijdelijke aard. Wanneer een puber langere tijd somber is of zich blijft afzetten tegen de wereld, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressieve jongere is somber en lusteloos. Hij voelt zich rot, is vaak verdrietig en (heeft het gevoel dat hij) moet huilen. Vaak heeft hij de neiging zich te isoleren, sommigen vluchten ook in alcohol en drugs. Hij piekert veel, heeft faalangst, voelt zich wanhopig en soms ook besluiteloos. Belangrijk is dat er voor de jongere iets gedaan wordt want de depressie heeft grote gevolgen voor de toekomst van de jongere. Een jongere met een depressie zal vaak hulp van een volwassene weigeren, omdat hij wil proberen op eigen benen te staan. Toch is het belangrijk dat je als volwassene probeert de jongere te bereiken. Laat hem weten dat je bereid bent te luisteren, dat je probeert om hem te begrijpen. Biedt de jongere de ruimte om te praten, maar dring niet aan.’