Een woord als...


Loslaten

Ik zou dichtverven
op luchtige gedachten
over vliegen
en zweven
Maar ik hield mij
aan de grond