Toestandsoverzicht


Het toestandsoverzicht, dat de verwachting voorafgaat,

behoort beschouwd te worden als daarmede één geheel

te vormen en als motiveering ervan op grond van

de daarin te vormen geschetste ontwikkeling van het luchtdruk-

beeld en van het weer. De belangstellende toehoorder

naar de omroepberichten en de lezer der weerberichten

in de bladen of op de weerkaart behoort dus van beide

kennis te nemen. Neemt het weer een anderen loop dan

in de verwachting is aangegeven en is het noodig geweest

in verband daarmede de verwachting te wijzigen,

dan hoort hij hiervan de reden in het bij de volgende

verwachting behoorende toestandsoverzicht.

 

Uit: H.G. Cannegieter, Wat leeren ons de wolken.