Aanhalingen (10)


Het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven zijn wortels naar de aarde, neerwaarts in het donkere, het diepe - in het boze. Alleen op grote hoogte is genoeg ruimte voor brede vleugels. Wijze besluiten worden genomen met overzicht; om ver te zien moet men vanuit de hoogte kijken. Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen. Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen. Ik neem het u kwalijk dat u niet op gelijke hoogte ademt als ik.