Bewegingsaanbod


"Het cluster Sports & Leisure draait om het invullen en stimuleren van een actieve leefstijl. Een leefstijl die enerzijds voorziet in actieve vrijetijdsbesteding en anderzijds in de inzet van recreatieve activiteiten voor andersoortige doelen. Het uitgangspunt bij dit cluster is het creëren van bewegingsaanbod op de markt van sportieve en actieve recreatie."