Een woord


Verzoening is het woord niet, noch mededogen. Algemener is het, blijer. Mogelijk iets van vóór de taal. Een stemming tussen ‘kijk hen en ons’ en ‘wie maalt om onverantwoord plezier bij ontregeling’. Verbondenheid is te zwaar en doet geen recht aan tegenkrachten. Dezelfde redeloze wezens zien en dit besef met een opgewekte mengeling van gevoelens voor korte tijd in het bewustzijn toelaten - daar een woord voor.