Tunnelvisie


In de holen onder sporen dreunen bonken boren grommen trillen generators drillen graafmachines bloed en leven stijf gehaast en gillend naar de uitgang. Dringen reizigers de oren vol op ramkoers zonder kijken naar spoor vier of zeven. Houdt alleen de dove blinde straalverliefde stand.