Stadsjagers


Deze maand worden er weer stadsjachten georganiseerd. Kosten per jager per jacht 75 euro. Een groep jagers bestaat minimaal uit drie personen. Bij de prijs is inbegrepen: afzetten van het jachtterrein, diensten van de jachtopzichter, veilige werkkleding, transport en blaasvergunning. Niet inbegrepen bij de prijs zijn: verblijfskosten, parkeerboetes, bijbetaling voor defecten door eigen toedoen, transport van wilde bladeren die tijdens alleenjacht zijn verzameld. Alleenjacht is mogelijk, bijvoorbeeld ‘s morgens of ‘s avonds na de gezamenlijke jacht, maar moet wel worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het jachtterrein niet te ver afligt van het verzamelpunt.