Toen ik zweeg


SOLFÈGE DE LA COULEUR

Toen ik dat boek over de kleuren kreeg,
heb ik de hele dag gezongen,
ook toen ik zweeg.
De trappen werd ik opgesprongen.
Al naar ik steeg,
ging ik door
blauwe, gele en rode tongen
lucht met heel mijn verlangen naar groen.
Ik woon in een straat met jonge bomen.
Zomerkleedjes kijken en er wat
bij dromen
is
alles, wat ik nog kan doen.

Ode aan Witten - Pierre Kemp, De incomplete luisteraar 89