Behoeften


Gouda - Rust en ruimte worden vaak in één adem genoemd als belangrijkste behoefte van recreanten. Ten onrechte, want hoogstens de helft van de bevolking zoekt de groene ruimte op voor zijn rust. 'Rust en ruimte' als vanzelfsprekend begrippenpaar is een cliché. Onderzoek wijst uit dat rust-en-ruimtezoekers gemiddeld vaak wat ouder en hoger opgeleid zijn. Zij hechten behalve aan ruimte en rust aan immateriële zaken als stilte, ongereptheid, ingetogen genieten, natuur en milieu. Rust-en-ruimtemijders zijn gemiddeld jonger en iets vaker laag opgeleid dan de rust-en-ruimtezoekers. Zij hechten meer waarde aan materiële zaken, aan een stedelijke omgeving, aan activiteiten buitenshuis, aan sociale contacten, consumptie en vermaak, functionele natuur, avontuur en spanning. Deze recreanten hebben hiervoor geen rust, maar wel ruimte nodig. De automatische koppeling van rust en ruimte is dus een cliché, maar los van elkaar bestaan beide behoeften wel. Net als een hang naar onrust.