Redelijk doel


Met Balkenende presenteer je vandaag de campagne Het begint met taal, waarin migranten worden opgeroepen om Nederlands te leren en autochtonen om ze daarbij als 'taalcoaches' te helpen. ( ) Je hoopt dat de positieve toonzetting van de campagne ertoe bijdraagt dat de inburgeraars weer het besef krijgen dat ze veel te winnen hebben bij het leren van de taal. Het is het toegangskaartje om mee te doen in de samenleving. (Ella Vogelaar & Onno Bosma, 2009)