Stappenplan


"Mijn plan omvat de volgende stappen. Doelbepaling competentiemanagement. Implementatieplan. Samenstellen competentiewoordenboek en lijst resultaatgebieden. Vaststellen kerncompetenties. Ontwikkeling competentieprofielen. Vaststellen samenhang competentieprofielen. Integratie competentiemanagement in bestaande activiteiten en instrumenten. Uitwerken meetinstrumentarium. Ontwikkelen activiteiten voor de ontwikkeling van competenties. Training en voorlichting van medewerkers. Meten van individuele competenties. Ontwikkelen competenties. Evaluatie en onderhoud."