Model


(   ) 

 

Kortom, er is geen model voor het bewustzijn.

 

Maar misschien wel een mo...? De kandidaat die ik zou willen voordragen is de literatuur - of de kunst in het algemeen, maar in het bijzonder de beschrijvende kunst, de kunst waarin zoiets als het begrip ‘tragedie’ heeft kunnen ontstaan. Ik zeg het maar voorzichtig en ik weet dat het volkomen onhandelbaar is als wetenschappelijk concept, maar een tragedie is een soort mo... - Laat ik het maar houden op een schim, een schaduw - van wat het is om een wezen te zijn met bewustzijn, in staat tot het voelen van vreugde en verdriet, angst en pijn, ‘ingeklemd tussen de twee afgronden der vergetelheid’, en van het feit op de hoogte. Het is de weergave van dat besef, van de machteloosheid waarin we ons bevinden, van het feit dat wij maar een flauw begrip hebben van wat wij doen en waarom; wij weten eigenlijk niet wat er met ons gebeurt en zijn niet in staat er samenhang of betekenis in te ontdekken, maar wij voelen de onafwendbaarheid. (Rudy Kousbroek, 1990)