Terugblik


een opening in het museum
niet voor de monstrans
maar een officiële beneden

de leegte bleek verdwenen
toen ik in de kelder keek
naar wat kinderen beweegt

het draaide om een nieuwe zaal
alles was geraakt op schaal

bewogen tot tien keer zo ruim