Profiel


"Je moet goed kunnen omgaan met mensen, oog hebben voor het krachtenveld en voldoende rekening houden met organisatieculturen. Je moet een brede blik hebben op vraagstukken en veranderkundig onderlegd zijn om veranderingen echt te kunnen realiseren. Bovendien heb je een scherp profiel om in de grote groep op te vallen en onderscheidend te zijn."