Naar de onze


"Er ligt een wereld van licht over de aardse duisternis en jullie hoeven hem slechts te grijpen. Het mag donker lijken op het ondermaanse, bedenk dat je een eigen werkelijkheid schept en dat je kunt kiezen. Vlak voor de dageraad is het het donkerst. Welnu, we bevinden ons aan de dageraad van een nieuwe schepping. Waarom grijp je niet naar dit blinkende licht? Waarom schep je geen nieuwe realiteit? We verheugen ons met jullie op jullie terugkeer naar de onze. In het volle schijnsel."