Naar z'n vaartje


graaf op zijn tweede
omdat pa tussen de friezen
door het ijs zakte en
ze 'm de schedel insloegen
vanaf zijn tienerjaren
her en der stadsrechten uitdelend
wat kennelijk populair was

edoch: een aardje naar z'n vaartje

rond zijn vijftigste in handen
van boze collega's
op de vlucht voor hem welgezinde boeren
aan zijn paard gebonden
ongelukkig in de sloot
- mam wacht nou even -
houdt het poppenspel op