Zintuig


"De natte neus heeft een functie als zintuig dat luchtstromingen waarneemt. In de vochtige huid zitten koudereceptoren, die gevoelig zijn voor afkoeling. Elk luchtstroompje wordt gesignaleerd door de verdamping van het vocht op de neus. Het vinden van de geurbron is zo een kwestie van de luchtstroming volgen."