Onderzoek


'Ruimteonderzoek is het gebruik van astronomie en technologie om op een fysische manier het heelal te onderzoeken. Al in de oudheid observeerde men de bewegingen van de hemellichamen. Het motief voor ruimteonderzoek is echter niet altijd wetenschappelijk geweest: ook politieke motieven en wedijver speelden dikwijls mee.'