Werklust


Dof grommik knikmops
rond tillik kinderkoppe
los krikkik vaste laste
onstilbaar graaffik gate
woellik lage ondergronds
ronkik rondas mastodont.