Van vroeger


Verwezen naar de wijk van lookalikes
en daar verdwaald waar venen
burgen lusten grassen dreven rijenlang
en ervenvol hetzelfde bleven draaiend
zonder middelpunt of ijk of end of dijk
waarlangs – alwaar een groene stoflong
nog van vroeger slijk onopgespoten
jong en nat en zuurstofrijk herkend.