De tafelrand


hij zag het los van mij
waar ik niet verder kijken kon
het slapen liet en dromen won
de film van mijn leven vrij


een waarheid almaar zeer terzij
niet het gerei zag ik de tafelrand
van het kleed alleen de rafelrand
de naaste van zijn kant erbij