Droomwereld….
man die door de crisis was ontslagen,
maar zichzelf had getroost door meteen een staatslot te kopen.
“Mensen kopen het recht om een paar weken in een droomwereld te leven.”
Verder zijn mensen vaak niet rationeel en kunnen ze kansen heel slecht inschatten,
vertelt de Groningse massapsycholoog Hans van de Sande.
“Ze sturen liever aan op wat heel erg in het oog springt, zoals een hoge prijs in de
loterij. ”Die enorme prijs van 25 miljoen domineert hun gezichtsveld:
Dat grote bedrag verblindt. Zeker als er slim reclame voor wordt gemaakt.”
Dat je evenveel kans loopt om door de bliksem te worden getroffen,
beseffen mensen volgens hem veel minder goed. “Zo zijn de meesten ook
banger dood te gaan door een terroristische aanslag dan door een val
van de keukentrap”, vult van Ginneken aan.
De ene helft van de mensheid heeft volgens hem een realistisch beeld van de
werkelijkheid; zij zijn wat zwartgalliger en beseffen dat zij weinig kans maken
te winnen. De andere helft is te optimistisch. Die kunnen zich geen voorstelling
maken van wat een kans van één op een miljoen betekent en denken dat ze
gaan winnen. Toch is de laatste groep vaak gelukkiger, weet van Ginneken.
“Omdat die zo hoopvol is.”

Uit: De Stentor