Als een ooi


Zij werd mishandeld achter de kerk, maar verzette zich niet en deed haar mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed zij haar mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd zij weggenomen. Wie van haar tijdgenoten heeft er oog voor gehad?