Filosofen


Dat koningen filosoferen of filosofen koningen worden, is niet te verwachten. Het is ook niet te wensen, omdat de beschikking over geweld het vrije oordeel van het verstand onvermijdelijk te gronde richt. Dat echter koningen of koninklijke volkeren die zichzelf besturen volgens wetten van gelijkheid de klasse van de filosofen niet laten verdwijnen of verstommen, maar openlijk laten spreken, is voor beide onontbeerlijk voor de belichting van hun zaak. Omdat de klasse der filosofen krachtens haar aard niet in staat is tot samenspannen of kliekvorming, staat zij boven de verdenking dat zij opruiende propaganda napraat. (Immanuel Kant, 1795)