Graven (1)


Wie vuur zoekt hoeft slechts te graven. Sterren ontstaan waar men de spade steekt, in oude kuilen vaak het meest. 's Nachts verschijnen zij als stralende kransen rond de hoofden van de mannen die ze delven. Met een geluid als van de menselijke stem springen zij als vogels van het ene punt op het andere. In paren betekenen ze veiligheid en voorspoed, maar wanneer ze enkelvoudig voorkomen is vernietiging op komst. Dan verlaten zelfs de gevaarlijkste gekken hun dromen.