Alles is bedoeld


Het doel van het menselijk leven is het herontwaken van onze oorspronkelijke, pure liefde voor Krishna. Wij hebben als ziel een intieme relatie met Hem. We kunnen nooit gelukkig zijn wanneer we deze relatie verwerpen en ons onze eigenlijke natuur ontzeggen. De dingen die we in deze wereld doen, geven onze eeuwige natuur aan. We proberen onze behoefte aan liefde te compenseren door te zoeken naar een ideale relatie binnen deze wereld. Maar in deze wereld zijn onze uitwisselingen van liefde nooit volledig of langdurend. Het ontwaken van pure liefde voor Krishna is de perfectie. Niets anders zal ons voldaan maken. Alles wat bestaat in de spirituele en materiële wereld is bedoeld om deze relatie met Krishna te ondersteunen.