Geloven in Gouda (20)


De ongeïdentificeerde werkelijkheid

.

Het meest vreemde fenomeen dat de mensen kennen, en dat zich in ons modern, technologisch tijdperk niet minder vreemd is gaan gedragen, is ongetwijfeld het bestaan van het ongeïdentificeerde vliegende object, het ongeïdentificeerde gelande object en zijn ongeïdentificeerde inzittenden. Mensen die nooit zelf met dit fenomeen in aanraking zijn geweest en nooit iets op dit gebied hebben waargenomen zijn geneigd de hele zaak af te doen als een geloof, een waan van de geest of een stoornis van de zintuigen. Mensen die wel iets hebben ervaren op dit gebied benadrukken vaak dat zij in het geheel niet geloven in de zaak maar desondanks iets hebben gezien dat werkelijk is. Wat de echtheid van het fenomeen is blijft daarmee onachterhaalbaar en bij welke wetenschap het voor onderzoek moet worden ondergebracht eveneens. Hebben we hier te maken met fysica, met geologie, met biologie, met psychologie of zelfs met theologie? Het lijkt aan al deze wetenschappen te grenzen zonder door één ervan te kunnen worden ingesloten. Wat wel vaststaat is dat het fenomeen rechtstreeks invloed uitoefent op het wereldbeeld van mensen, een begrip waar voor het gemak doorgaans niet veel aandacht aan wordt geschonken. Puur om praktische redenen anticiperen wij in de dagelijkse realiteit op de statische onbewustheid van ons wereldbeeld, waardoor we op de been kunnen blijven en alles wat gebeurt direct in een begrijpelijk verband verstaan, hoe meeslepend of krankzinnig een bepaalde gebeurtenis ook mag zijn. Het wereldbeeld begint pas te schuiven en wordt acuut wanneer er dingen gebeuren die er onmogelijk in thuishoren. Dan wordt bewustwording van het wereldbeeld absoluut noodzakelijk. Er is wel geopperd dat het fenomeen van de ongeïdentificeerde objecten en hun inzittenden een thermostatische functie heeft in het proces van langzame transformatie van het collectieve wereldbeeld van een biologische soort, die zich ontwikkelt van een beperkt tot een meer volledig begrip van zichzelf, van de wereld, de werkelijkheid en haar mogelijkheden.