Boer zoekt vrouw


Het platteland waart in de geestverschijning van een trekker door de stad. Als denkbeeld op twee kolossale achterwielen, gedreven door onmatigheid en paardenkracht. Een gulzig dier, zo sterk als laag ontwikkeld, gemoedelijk bewegend in zijn sukkelgang zolang geen ploegschaar, lood van hooi of zware rooimachien zijn torso kreunen doet. Een schokkerige dwaalgast rollend in haar winters knippatroon van straten. Waaraan dankt zij de schim die zo verwoed haar omvangsvorm radeert?