Bankbreuk


Als op de bank geen lening of krediet meer rust, de hond de kussens openkrabde, als het niet meezit met de bijbehorende fauteuils en alles dus gerust het huis uit mag - als dan de dag aanbreekt van waardig afscheid nemen, van dumpen in het afvalgraf, van wrede afstand en van overgave, dan brengen we het meubilair naar het station voor kringloop, niet wetend zogenaamd wat of die kringloop inhoudt.