Porgas


Porgas (loflied)

Porgas is zo'n mooi woord
Porgas in het land van Tuyl
Waar het blauwe maanzaad scheen
In voorheen coulissenlandschap
Wat zich weerspiegelt
In de plas waarin ijzerchloride
Fosfaten en sulfaten bindt

In het land van de baggerbeugel
Waar men eieren schudt
Waar kwak en blauwborst zwijgen
En morgenspraak spreekt
Van klank zonder rijm
En waar mijn liefste lief
Zijn loflied zingt