Uurwerk


GOUDA - Na de belangrijke wereld tijd conferentie in 1884 werd pas in 1908 in ons land een wet aangenomen, waarbij in heel Nederland een (1) tijd werd ingevoerd. De middelbare zonnetijd van Amsterdam. Op 1 mei 1909 werd deze wet van kracht. Vanaf deze datum is er een tijdverschil van 20 minuten met Greenwich. Onze klokken lopen daarop 20 minuten voor. Vanaf 1916 is er ook sprake van zomertijd. Vanaf 1939 spreekt men niet meer van Amsterdamse tijd maar van Nederlandse tijd. Op 16 mei 1940 moet Nederland op last van de bezetter overgaan op Middel Europese zomertijd. De klokken worden 1.40 vooruitgezet. We lagen al 20 minuten voor op Greenwich, dit wordt dus totaal nu 2 uur. Na de oorlog wordt de jaarlijkse zomertijd afgeschaft, doch de middel Europese tijd wordt aangehouden. De 40 minuten door de Duitsers ingevoerd blijven gehandhaafd. Het verschil met Greenwich blijft dus 20 plus 40 is 60 minuten. Op 3 april 1977 wordt hier echter ook weer de zomertijd ingevoerd. Het verschil met Greenwich varieert nu weer met plus 1 of plus 2 uur. Als zomers de zon het hoogste punt bereikt, om twaalf uur ware zonnetijd, wijzen onze klokken 13.40 aan. Als 's winters de zon het laagste punt bereikt, wijst de klok 12.40 aan. De resterende 20 minuten is het lengte verschil. Immers 15 graden was een verschil van een uur. We zitten ongeveer op 5 graden Oosterlengte. 1/3 van 15 is 5 en 1/3 van 60 minuten is 20 minuten.