Geloven in Gouda (9)


De broederschap der gelijkgezinden

.

De vraag waarin de broederschap der gelijkgezinden feitelijk gelooft wimpelen de leden gewoonlijk af met een ironisch gebaar en een rustig, laag gestemd ‘geen foto’s, geen commentaar’. Voor de broederschap geldt niet zozeer de kwestie waarín zij geloven als wel de kwestie met wie, waar en met welke middelen zij geloven. Door hun uitstekende juridische onderlegdheid kunnen zij deelnemen aan iedere vorm van geloof, en zowat elk denkbaar geloofsstandpunt verdedigen. De broeders zijn daarom vaak zonder enig gewetensprobleem lid van verschillende communes, sekten, stichtingen, verenigingen of genootschappen. In de kern van de zaak gaat het hen er namelijk niet om wát er wordt beweerd, maar om het gewicht van het juridisch gelijk dat ermee kan worden verkregen. De broederschap organiseert zich niet openlijk. Om geloofsontwikkelingen en ervaringen met elkaar te delen scholen zij af en toe min of meer spontaan samen. Ze formuleren in een sfeer van onderons actuele bewegingen en nieuwe doelen, daarbij voortdurend indachtig wat boeit en bindt, wie er verliest en wie er wint. En tenslotte antwoord op de vraag: gaan we omhoog of gaan we omlaag?