Geloven in Gouda (8)


Het ‘Patafysisch genootschap

.

‘Patafysici zijn verontwaardigd over elke vorm van geloof die zich meer dan twee maal voordoet, en bepleiten na iedere lachbui een fundamentele ontformulering van de wetenschappelijke en godsdienstige wereldbeelden en hun praktijken. Het ‘Patafysisch genootschap is om principiële redenen permanent ontsteld door alle naties, en al haar creaturen. Het genootschap is kleurloos door al het genetisch vocabulair dat van de amoebe af rechtsomdraaiend machtswil liet uitlopen op de scheiding van één en één. De ‘patafysicus is onafgebroken afkerig van de spins in het nucleaire weefsel van zijn gedachten en noden, die steevast aansturen op een keuze voor overleven en de dood. ‘Patafysici supramentaliseren, schrijver spreuken voor talloze kleinen die rondgaan met de bijl. 'Patafysici verzetten zich tegen de achterkant van de werkelijkheid, en werpen omwille van het specifiek ideale het herkenbare over de grens van hun bereik. Het ‘Patafysisch genootschap heeft liever liefde in het wachten voor de laatste lege poort dan zicht op een waarde die geen waarde heeft zodra zij kenbaar wordt.