Lotsbestemming


Wanneer men denkt aan een massa die zich van het “huiveringwekkende” rijk van het toeval afwendt, is het onmogelijk niet meteen langdurig door angst te worden overvallen. Deze massa smeekt in feite om een goed verzekerd leven, dat alleen nog van berekeningen en op eigen maat gesneden beslissingen afhangt. Wie de smaak verliest om – zoals geliefden en gokkers – brandend doorheen “de vlammen van hoop en afgrijzen” te gaan, ontgaat het hoe het is een leven te leiden “dat zich alleen met de dood nog meet”. De menselijke lotsbestemming wil dat het grillige toeval de boventoon aangeeft: wat de rede voor de rijke wildgroei aan toeval in de plaatst stelt, is geen levensavontuur meer, maar een lege en keurige oplossing voor de lasten van het bestaan. (Georges Bataille, 1938)