Aanhalingen (25)


Voorbijgaande verschijnselen laten vaak de diepste sporen na, terwijl de blijvende en gewone zich slechts in de oppervlakte drukken. Een dichter moet sporen achterlaten, geen bewijzen. Alleen sporen wekken dromen op. Het leven is een reiziger die zijn mantel over de grond laat slepen om zijn sporen te wissen. Mogelijk is dát de zin van het leven: indrukken achterlaten.