Het rechte gewin


‘… het zou dan ook onmogelijk zijn dezelfde studie te verrichten die we gaandeweg in het leven daadwerkelijk verrichten, terwijl we er eigenlijk nooit voldoende tijd en aandacht voor kunnen opbrengen, indien we niet juist die halfslapende, gebrekkige wezens waren die we nu eenmaal zijn in onze communicatie met het andere. Want hoewel de reële toenadering tot het levende wezen zelf z’n begrip, en elke zaak waar het mee worstelt enorm zou ophelderen, zou het resultaat in een objectief perspectief niets voorstellen, en geen indruk maken op de geest die haar aantrof. De vrucht en de vreugde van het rechte gewin zouden verflauwen en als een onbeslist spelresultaat snel worden vergeten. Wanneer er geen partijen zijn en geen belangen, geen onder en geen boven, verliest het denken met elk probleem dat het tot een oplossing brengt meer en meer de zin om nog aan een volgend vraagstuk te beginnen, en zal ze haar vermogens om te vissen naar de waarheid langzaam maar zeker overdragen aan de onbezonnen wijze.’