Wonder


je staat erbij en kijkt hoe
beren broodjes smeren
slangen was ophangen
mussen schuwe juffen kussen
bijen grijze pijen breien
koeien krachtig roeien
vliegen wiegen
apen schrapen
poezen douchen
vlooien met fooien gooien
leeuwen schreeuwen
o het is een wonder
hoe slakken banden plakken
fietsen floep
de stoep in zakken