Hij (2)


163

verzamelaar. Een echte

30

jongen van vroeger.

68

met voldoening en

71

uit de toon

281

half wakend, half slapend

61

hij altijd

182

drang

204

had

142

te verstoren. HijW I T T E N 1578 - Katherine Wigmore Eyre, Liefde op dwaalwegen