Droomtip


Bestudeer voor het slapen liggend in bed een kleurenreproductie van een schilderij -een schilderij met vele details (Vermeer) of een suggestievere, vagere voorstelling (Rembrandt). Verzin details die buiten de lijst vallen, zich achter de muren bevinden of in de schaduw verborgen liggen. Vraag u de volgende morgen na het ontwaken af of u gedroomd heeft over details die u zelf in het schilderij gezien heeft.

Uit: Werkboek dromen David Fontana.