Glimmen


Wat is dit Sanders? Die schoenen moeten glimmen als een bavianenkont in de maneschijn. (Mark Retera, 2017)