Lastige boodschap


'"Je ziet de laatste jaren een afname van het aantal eendjes."
-Omdat ze brood krijgen?
"Dat kan ik wetenschappelijk niet hard maken, maar het waren er eerst meer."
-Zijn jullie bang dat de eenden hier uitsterven?
"Het gaat ons niet alleen om deze plek. Ik heb er weleens contact over gehad met de Vogelbescherming. Volgens deze organisatie worden veel eenden in Nederland - omdat ze vooral brood eten - maar twee of drie jaar oud, terwijl ze twintig tot dertig jaar zouden kunnen worden. Volgens de Vogelbescherming is het echter een lastige boodschap om uit te leggen."'